Z historie klubu
Založení TJ Sepap je velmi úzce spojeno s existencí podniku Severočeské papírny a spadá do 60 let minulého století. Sportovní činnost ve městě se v té době intenzivně rozvíjela. Sepap se rozhodující měrou podílel finančně i organizačně na vybudování sportovišť ve Štětí. Po roce 1989, kdy byly k tomu dány zákonné podmínky byla z iniciativy TJ Sepap založena právnická osoba – Občanské sdružení TJ Sepap Štětí.


2016-05-25 13:34:02 - kategorie: aspv
Gymnastky ze Štětí opět bodovaly na republice
13. a 15. května proběhla v Doubí u Třeboně republiková soutěž ASPV ve sportovní gymnastice. Štětský oddíl reprezentovalo 15 gymnastek. Této sportovní akce se zúčastnilo 250 nejlepších závodnic z celé republiky a cvičení bylo na vysoké úrovni.
Děvčata z našeho oddílu podala velmi dobré výkony.

Mladší žákyně I - 52 závodnic
6. místo – Vanesa Machová
34. místo – Leona Šťastná
45. místo – Tereza Bílková

Mladší žákyně II - 59 závodnic
30. místo – Veronika Veltruská
49. místo – Klára Jantulová

Starší žákyně III - 52 závodnic
9. místo – Natálie Jermanová
12. místo – Adéla Budinová
33. místo – Bára Klikarová

Starší žákyně IV - 39 závodnic
3. místo – Andrea Černá
10. místo – Aneta Capratová
19. místo – Tereza Vodseďálková
25. místo – Adéla Capratová

Ženy - 18 závodnic
6. místo – Michaela Janků
10. místo – Hana Šťástková
11. místo – Eva Kyznarová

Díky výkonům starších žákyň III a žen získala obě družstva 3. místo z celkem 11 krajů.
2016-05-25 11:50:00 - kategorie: aspv
Medvědí stezka

V sobotu 14.5.2016 proběhlo v Litoměřicích okresní kolo Medvědí stezky. Letos to bylo formou procházky z Pokratic na Skalici a přes Bílé stráně zpět do Pokratic, do sokolovny, kde jsme si opekli buřty a stříleli ze vzduchovky. Děti byly rozdělené do skupin. Cestou se na stanovištích plnily úkoly z vlastivědy, přírodovědy, orientace, zdravovědy a uzlování. Ze Štětí se zúčastnilo sedm dětí - Beáta Kseničová, Marie Jana Havelková, Kristýna Beranová, Anežka Fujerová, Pavel Novotný, Matyáš Takač a Max Takač. Dětem se zadané úkoly dařilo plnit velmi dobře. Jako skupina skončily na prvním místě. Všechny děti se těší na krajské kolo 28.5.2016, které proběhne v okolí areálu Alšovka u Měděnce.
Lucka Veruňková


2016-05-05 11:50:00 - kategorie: aspv
Zveme všechny obyvatele,aby si přišli zasportovat do přírody k Labi

Regionální centrum S p o r t p r o v š e ch n y Litoměřice pořádá veřejně přístupovou soutěž pro předškolní děti a R+D v rámci evropského projektu týdne sportu MOVE WEEK
Finská stezka pro rok 2016

Místo konání: Štětí – Yacht klub u Labe
Datum: 28.5.2016
 
ředitel závodu: Libuše Votočková SK Štětí, z.s.
hlavní rozhodčí: Jaroslava Müllerová
organizační přihlášky : Libuše Votočková do 23.5.2016
mob.:602 492 862
 
závod R+D: prezentace v 9:00 hod
zahájení v 9:10 hod
kategorie : děti nar.po1.1.2012
 
závod PD: prezentace v 9:30 hod
zahájení v 9:45 hod
kategorie : děti starší nar. po 1.9.2009 - 31.8.2010
děti mladší nar. po1.9.2010
 
popis tratě: běh na 20m; skok z místa; hod do dálky; hod do koše; hod na cíl;
jízda na koloběžce a další netradiční disciplíny
 
rodič bude soutěžit s dítětem
 
PD : budou vyhlášeni vítězové v běhu, ve skoku a v hodu do dálky
 
Libuše Votočková


Archiv


ASPV

Florbal

Fotbal

Jachting

Kanoistika

Skateboard

Stolní tenis

Tenis

Volejbal